http://iranneeds.com
آخرین اخبار

بیمه نمی دهیم
رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام اینکه از این پس بیمه مرکزی صرفا به وظایف حاکمیتی خود خواهد پرداخت، گفت: ما شعارهای عجیب نمی دهیم و مرز تصدی گری و حاکمیت را در صنعت بیمه کشور به روشنی مشخص خواهیم کرد.

تبادل برق به کشورهای همسایه
میزان مبادله برون مرزی برق ایران با کشورهای همسایه دیروز (شنبه 30 شهريورماه 92) به حدود 1799 مگاوات رسید.
  • صفحه 1 از 1 ، در هر صفحه 10 رکورد قابل مشاهده است.
آگهی های رایگان
  • صفحه 1 از 1 ، در هر صفحه 20 رکورد قابل مشاهده است.